Το νηπιαγωγείο μας

Το νηπιαγωγείο μας

Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες και παιδαγωγικές θεωρίες η προσχολική ηλικία αποτελεί κρίσιμη και ουσιαστική περίοδο για την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Είναι η σημαντικότερη περίοδος του ανθρώπου για την ανάπτυξη θεμελιωδών κινητικών δεξιοτήτων και για την απόκτηση σταθερού συναισθηματικού υπόβαθρου για την ανάπτυξη του εγκεφάλου, τη νοητική, τη γλωσσική ανάπτυξη, την κατάκτησης της αυτονομίας και την ωρίμανση της ταυτότητας. Γι’ αυτούς τους λόγους η προσχολική αγωγή και εκπαίδευση, αποτελεί πρόδρομο για το σχολείο μας καθώς τη συγκεκριμένη περίοδο το παιδί αναπτύσσεται σε όλους τους τομείς.

Συγκεκριμένα στόχος μας είναι:

• Η προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη

• Η απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων

• Η συναισθηματική ενδυνάμωση

• Η αλληλεπίδραση και επικοινωνία

• Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των παιδιών στη μάθηση

• Η προετοιμασία για ομαλή μετάβαση στο Δημοτικό σχολείοNEWS/ANNOUNCEMENTS

USEFUL TIPS

OUR PHILOSOPHY

We work with exemplary pedagogical sensitivity offering a safe environment to our pupils.

We activate the imagination of children, while cultivating their belief in the great values of life: ideals, respect, justice, fulfillment of their obligations, for a creative present and a beautiful future.

SOCIAL MEDIA

PHOTO ALBUMS

No photos

CONTACT US